SANT PERE D'ÀGER. BARONIA DE SANT OÏSME. ERMITA DE LA PERTUSA.